درج مقالات مفید در زمینه بازار و اقتصاد

 

 

فال حافظ

شب عید است و دلم هوای فال گرفتن کرده، نه هر فالی، فال حافظ که اعتقاد من به این فال بیشتر از دیگر انواع فال است، راسنش اصلا انواع دیگر فال را قبول ندارم، فکر میکنم فال قهوه و فال تالوت و دیگر انواع فال ها یک مدل از طلف کردن وقت است، ولی فال حافظ تمسک به عارفی است که خود در عرصه زندگی و عرفان دارای درجه ای بوده. به هر حال کتاب حافظ را از کمد خود در میاورم و به قول حض،ت حافظ

 

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

 

زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

 

البته قبل از فال حافظ اول باید خاک روی کتاب را بگیرم، میدانید من هم مثل شما فقط شب های عید کتاب حافظ را باز میکنم، بالاخره گرفتن خاک کتاب خیلی آسانتر از هر روز خواندن آن است،

کتاب حافظ را تمیز میکنم و با کلی امید روی مبل میشینم و نیت میکنم و بخشی از کتاب را با نیت خالص باز میکنم،

شعری از  دیوان حافظ را میبینم و خوشحال و پر امید شروع به خپاندن میکنم،

خـرم ان روز کـز ایـــن منـزل ویـران بــروم

 

آسان جان طلبــم و از پـی جـانان بــــروم

 

گـر چــه دانم که بــه جایی نبـرد راه غریب

 

مـن به بوی ســـر ان زلف پریشان بـــروم

 

دلــم از وحشت زندان سکـندر بگـــرفت

 

رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم

 

 

چند بار شعر را میخانم، چند بار دیگر هم میخانم، تازه یادم میآید که ادبیاتم در دانشگاه خیلی ضعیف بوده و هرچه سعی میکنم، معنی از شعر استنباط نمیکنم

میفهمم شعر خیلی خوبی است، اما زیاد نمیفهمم چه میگوید،

راه حل

 

فال حافظ

شب عید است و دلم هوای فال گرفتن کرده، نه هر فالی، فال حافظ که اعتقاد من به این فال بیشتر از دیگر انواع فال است، راسنش اصلا انواع دیگر فال را قبول ندارم، فکر میکنم فال قهوه و فال تالوت و دیگر انواع فال ها یک مدل از طلف کردن وقت است، ولی فال حافظ تمسک به عارفی است که خود در عرصه زندگی و عرفان دارای درجه ای بوده. به هر حال کتاب حافظ را از کمد خود در میاورم و به قول حض،ت حافظ

 

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

 

زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

 

البته قبل از فال حافظ اول باید خاک روی کتاب را بگیرم، میدانید من هم مثل شما فقط شب های عید کتاب حافظ را باز میکنم، بالاخره گرفتن خاک کتاب خیلی آسانتر از هر روز خواندن آن است،

کتاب حافظ را تمیز میکنم و با کلی امید روی مبل میشینم و نیت میکنم و بخشی از کتاب را با نیت خالص باز میکنم،

شعری از  دیوان حافظ را میبینم و خوشحال و پر امید شروع به خپاندن میکنم،

خـرم ان روز کـز ایـــن منـزل ویـران بــروم

 

آسان جان طلبــم و از پـی جـانان بــــروم

 

گـر چــه دانم که بــه جایی نبـرد راه غریب

 

مـن به بوی ســـر ان زلف پریشان بـــروم

 

دلــم از وحشت زندان سکـندر بگـــرفت

 

رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم

 

 

چند بار شعر را میخانم، چند بار دیگر هم میخانم، تازه یادم میآید که ادبیاتم در دانشگاه خیلی ضعیف بوده و هرچه سعی میکنم، معنی از شعر استنباط نمیکنم

میفهمم شعر خیلی خوبی است، اما زیاد نمیفهمم چه میگوید،

راه حل فال حافظ آنلاین است، چون این این فالهای آنلاین معنی هر شعر راهم مسنویسند، فقط کافی است من معنی را بخانم که خوب این آسانتر است.

به اولین سایت فال حافظ مراجعه و نیت میکنم و فال میگیرم، دیگر حاظر به خواندن خود شعر نیستم، فقط معنی را دنبال میکنم خوب اینطوری آسانتر است،

معنی بیشتر از 12 یا 13 خط است، برای من دو خط آخری راحت است همان دو خط آخر را میخانم خوب اینطوری آسانتر است،

نوشته با این تلاش دائمی که میکنید، و این مسیر سختی که انتخاب کزده اید، حتما پیروزی نصیب شما میشود

خوشحالم مطمئن بودم همه چیز درست میشود، ایشالا تا سال بعد که فال حافظ میگیرم همه چیز بهتر بشود

فال حافظ

آنلاین است، چون این این فالهای آنلاین معنی هر شعر راهم مسنویسند، فقط کافی است من معنی را بخانم که خوب این آسانتر است.

به اولین سایت فال حافظ مراجعه و نیت میکنم و فال میگیرم، دیگر حاظر به خواندن خود شعر نیستم، فقط معنی را دنبال میکنم خوب اینطوری آسانتر است،

معنی بیشتر از 12 یا 13 خط است، برای من دو خط آخری راحت است همان دو خط آخر را میخانم خوب اینطوری آسانتر است،

نوشته با این تلاش دائمی که میکنید، و این مسیر سختی که انتخاب کزده اید، حتما پیروزی نصیب شما میشود

خوشحالم مطمئن بودم همه چیز درست میشود، ایشالا تا سال بعد که فال حافظ میگیرم همه چیز بهتر بشود

 

+ نوشته شده در شنبه هفدهم آبان 1399 ساعت 23:29 توسط karen karani بدون نظر

 

بیمه بدنه ایران

بسیاری از مخاطبان ما از ما این پرسش رو دارند چرا بیمه بدنه ایران به نسبت دیگر بیمه ها اینقدر گران است؟ با یک سرچ ساده در اینترنت شما نیز به این نتیجه خواهید رسید که بیمه ایران تقریبا در تمام انواع بیمه قیمتی بالاتر از بیمه های دیگر دارد، البته این بالاتر بودن مطلق نیست و در برخی از موارد بیمه های گرانتری نیز داریم.

برای پاسخ به سوال این مشتریان باید به نکات زیر توجه کرد،

قیمت یک بیمه نشان دهنده گرانی و یا ارزانی ان بیمه نیست، بلکه قیمت به نسبت خدمات است که نشان از گرانی یا ارزانی قیمت بیمه است

به عنوان مثال شرکت های بیمه ای که در بیمه بدنه سقف قیمت پایینتری را انتخاب میکنند و قیمت پایینتری را نیز اعلام میکنند، پس برای بررسی بیمه بدنه ایران به خدمات قابل ارائه و تعیین شده در بیمه نامه دقت کنید و در مقایسه خود این موارد را در نظر بگیرید.

بیمه بدنه ایران

مسئله بعدی نحوه خدمات است که خپد فاکتور بسیار مهمی در قیمت یک بیمه است، به تجربه بارها و بارها دیده ایم که وقتی مشتری تصادف میکند و دچار خسارت میشود بیمه خاصی تعهدات خود را با سختی فراوان و به قول معروف سنگ اندلزی فراوان ارائه میدهد، و اینقدر تبصره و الحاقیه به بیمه گذار و بیمه نامه وصل مسکند که مبلغ پرداختی به مراتب کمتر از تعهداتی باشد که در بسمه نامه درج شده، این شیوه یکی از شیوه هایی است که بیمه گر با آن تلاش میکند قیمت بیمه را برای خود ارزانتر کند در واقع به این طریق سود بیشتری را نسیب خود کند.

عدم دانش بیمه بیمه گذار و عدم دقت او یکی از عواملی هست که بیمه گر توسط آن تلاش در افزایش سود خود دارد

بیمه بدنه ایران با توجه به قیمت و ارائه خدمات و همچنین ارائه خدمات در مواقع اسیب به بیمه گذار بیمه گرانی محسوب نمیشود.

در بیمه ایران روند پرداخت خسارت یکی از نقات قوت این بیمه می باشد.

مطالب مفید دیگر

بیمه عمر ایران

+ نوشته شده در شنبه هفدهم آبان 1399 ساعت 23:21 توسط karen karani بدون نظر